Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procenta
 
Procenta obvykle označují nějakou relativní část z celku, přičemž celek jako takový se vyjádří jako 100 %. Pokud máte v košíku deset jablek, tak 100 % jablek z tohoto košíku odpovídá deseti jablkům. Procenta se dají vždy přepsat do zlomku. Jedno procento se rovná jedné setině celku. Deset procent se rovná deseti setinám celku, neboli zkráceně jedné desetině. Padesát procent je padesát setin, zkráceně jedna polovina. 50 % jablek z předchozího košíku je tedy polovina jablek, což je pět jablek.
Představte si, že Marcel vydělá za měsíc 10 000 korun. Nyní si spočítáme, kolik korun vydělá Libuna, vydělá-li pouze 50 % toho, co Marcel. Opět si to převedeme na zlomek, což je jedna polovina. Libuna tedy vydělá polovinu z toho, co Marcel. Matematicky to zapíšeme asi takto: ½ · 10 000 = 5 000 korun. Libuna vydělá pět tisíc korun. Nyní se do hry přidá Ondra, který vydělá 75 % toho, co Marcel. Zkusíme to spočítat alternativním a možná jednodušším způsobem. Pomůže nám klasická trojčlenka, kterou už jistě znáte. Takže víme, že sto procent je deset tisíc korun. Ptáme se, kolik korun odpovídá sedmdesáti pěti procentům. Trojčlenku sestavíme asi takto:
100% ............. 10 000kč ↑
75% ..............x Kč
______________________________
X= (10000*75)/100 = 7500
Promile:
Promile se nejčastěji používají při měření alkoholu v krvi řidiče. Někteří lidé se mylně domnívají, že promile je tisícina z procenta, ale to je chyba, pozor na to. Promile je tisícina z celku. Jinak se s promilí počítá úplně stejně jako s procenty. Tedy pokud máte na skladě dva tisíce kousků ovoce a chcete zjistit, kolik z toho je dvacet promilí, vypočítáte si:

 2000/1000 = 2 · 20 = 40.

Příklady:
Tričko stálo po 20 % slevě 240,- Kč. Jaká byla jeho původní cena před touto slevou?

Hektolitr nafty stál po zdražení 2 500,- Kč. Jaká byla jeho původní cena,  zdražil-li se o 5 % ? Zaokrouhli na celé koruny.